ODRŽANA RADIONICA Br. 8

U okviru projekta: „Formiranje mreže za unapređenje zaštite životne sredine od zagađivača u rudarskim prekograničnim oblastima“

7. oktobar 2020. godine, selo Šarbanovac kod Bora, sala Mesne zajednice u okviru Doma kulture

U sali Mesne zajednice u okviru Doma kulture u selu Šarbanovac kod Bora je 7. oktobra 2020. godine održana osma radionica u okviru realizacije projekta Interreg-IPA Programa prekogranične saradnje Rumuniјa-Srbiјa pod nazivom:

„Formiranje mreže za unapređenje zaštite životne sredine od zagađivača u rudarskim prekograničnim oblastima“ (skraćeni naziv projekta NETMIN, eMS br. RORS-308).

Organizator radionice bio je Institut za rudarstvo i metalurgiju u Boru, partner na navedenom projektu, uz suorganizaciju Univerziteta Politehnika iz Temišvara u Rumuniji.

Radionici su pored članova projektnog tima iz Bora, prisustvovali i članovi tima iz Temišvara putem video linka, kao i meštani i predstavnici lokalne i mesne zajednice Šarbanovac. Na radionici je bilo prisutno 40 učesnika.

Pozdravnu reč i dobrodošlicu ispred Instituta za rudarstvo i metalurgiju Bor uputio je dr Daniel Kržanović, koordinator projekta. Prezentacija projekta NETMIN predstavljena je od strane prof. dr Cornelie Muntean, rukovodioca projekta putem video linka.

U okviru radionice, održana su i tri predavanja koja su prezentovali eminentni

stručnjaci u svojim oblastima: zaštiti životne sredine, poljoprivredi i medicini, i to:

Dr Daniela Urošević, diplomirani inženjer rudarstva, član tima projekta NETMIN, dala je kratku retrospektivu dosadašnjeg rada na projektu sa rezultatima na uzorkovanju i analizi zemljišta na području grada i opštine Bor sa osvrtom na poljoprivredne sredine i zemljišta. Takođe, prikazani su i dosadašnji rezultati u fitoremedijaciji zagađenog zemljišta sa stanovišta sadnje različitih poljoprivrednih kultura i biljaka u cilju smanjenja zagađenja zemljišta teškim metalima. Date su i preporuke koje su biljke najbolje za sadnju i akumulaciju teških metala iz zemljišta na osnovu dobijenih rezultata istraživanja.

Diplomirani inženjer poljoprivrede Zvonimir Firicki, govorio je o otpadnim vodama kao faktoru zagađenja poljoprivrednog zemljišta, a lekar doktor Goran Golubović govorio je o toksikološkim i ekotoksikološkim svojstvima nikla, sa preporukama za zaštitu i prevenciju zdravlja stanovništva.

Nakon predavanja usledila je diskusija i zaključci u vezi uticaja zagađenja u prekograničnim rudarskim oblastima na životnu sredinu sa akcentom na područje Šarbanovca, sa predlozima za sadnju određenih poljoprivrednih kultura na ovom području. U diskusiju su učestvovali i sami meštani mesne zajednice Šarbanovac, koji su iskazali interesovanje da se i na njihovim parcelama pokuša sadnja sa predloženim i preporučenim poljoprivrednim kulturama, a u cilju smanjenja sadržaja teških metala i nivoa zagađenja u poljoprivrednom zemljištu.

Takođe, meštani sa područja mesne zajednice Šarbanovac pozvani su da se

pridruže formiranju mreže za unapređenje zaštite životne sredine.

Na kraju podeljen je promo materijal, kao i brošure i bilteni o postignutim dosadašnjim rezultatima na realizaciji projekta NETMIN u okviru prekogranične saradnje Rumunija-Srbija.

Datum: 08.10.2020.

Kontakt osoba: Dr Daniel Kržanović

Koordinator projekta ispred Instituta,tel. 030 454 172, e-mail: daniel.krzanovic@irmbor.co.rs

Leave a Reply