Month

June 2020
U okviru projekta: „Formiranje mreže za unapređenje zaštite životne sredine od zagađivača u rudarskim prekograničnim oblastima“ 5. jun 2020. godine, selo Brestovac, sala Doma kulture U sali Doma kulture u selu Brestovac kod Bora, 5. juna 2020. godine sa početkom u 15 h održana je šesta radionica u okviru realizacije projekta Interreg-IPA Programa prekogranične saradnje...
Read More
U okviru projekta: „Formiranje mreže za unapređenje zaštite životne sredine od zagađivača u rudarskim prekograničnim oblastima“ 5. jun 2020. godine, selo Brezonik kod Bora, sala Mesne zajednice U sali Mesne zajednice u selu Brezonik kod Bora, 5. juna 2020. godine sa početkom u 10 h održana je peta radionica u okviru realizacije projekta Interreg-IPA Programa...
Read More
U okviru projekta: „Formiranje mreže za unapređenje zaštite životne sredine od zagađivača u rudarskim prekograničnim oblastima“ 1. jun 2020. godine, selo Brestovac, sala Doma kulture U okviru realizacije projekta Interreg-IPA Programa prekogranične saradnje Rumuniјa-Srbiјa pod nazivom: „Formiranje mreže za unapređenje zaštite životne sredine od zagađivača u rudarskim prekograničnim oblastima“ (skraćeni naziv projekta NETMIN, eMS br....
Read More
U okviru projekta: „Formiranje mreže za unapređenje zaštite životne sredine od zagađivača u rudarskim prekograničnim oblastima“ 5. jun 2020. godine, selo Brezonik, sala Mesne zajednice U okviru realizacije projekta Interreg-IPA Programa prekogranične saradnje Rumuniјa-Srbiјa pod nazivom: „Formiranje mreže za unapređenje zaštite životne sredine od zagađivača u rudarskim prekograničnim oblastima“ (skraćeni naziv projekta NETMIN, eMS br....
Read More